Avd 22Norsk (Norwegian)   |   English (Engelsk)
Fellesforbundet Avdeling 22 Viken

Mellomoppgjøret 2023
Det ble til slutt enighet etter noen dagers streik, og tallene ble:

Ramme: 5,2% fordelt på 2,1% sentralt tillegg, 1,4% overheng (allerede fått) og 1,7% lønnsglidning til lokale forhandlinger. Dette betyr i kroner:

  • Sentralt tillegg til alle (2,1%): kr. 7,50
  • Overheng (1,4%) er en beregning i % hevet årslønn i 2023 etter lønnoppgjøret i 2022 (januar til og med mars, inkludert er også hva som ble gitt i lokale forhandlinger i 2022 (lønnsglidningen))
  • Lønnsglidning 1,7% avsatt av ramma til lokale forhandlinger: kr. 6,07. 
Utregningen av tallene er enkel, siden vi vet at kr. 7,50 er 2,1%.
  • Da blir det 7,50∕2,1*1,7= 6,07142857 avrundet til kr. 6,07 i lønnsglidning (lokale forhandlinger).
  • Hvis vi gjør samme regnestykke på overhenget så har det gitt kr. 5 i timen (allerede fått i lønnsoppgjøret 2022).

Riksmeklers møtebok kan lastes ned HER
Den viser også en liste over hvilke overenskomster som får lavtlønnstillegget på kr. 3,00, tillegg for normallønnsavtaler kr. 1,00 og overenskomster som får begge, altså kr. 4,00.

BUSS
Det er verdt å merke seg at Bussbransjeavtalen (Normallønnsavtale) ikke står på listene for lavtlønnstillegg og dermed får kr. 8,50. pr time i lønnstillegg. De har heller ikke lokal forhandlingsrett og kan derfor ikke kreve inntil kr. 6,07, slik som minstelønnsavtalene.

Men i 2022 lå det en merknad om at rutebussjåfører skulle ha 4,50 kr. i tillegg til mellomoppgjøret hvis summen holdt seg innenfor +/- 0,5% av rammen. Etter forhandlinger 24.04.2023 gikk NHO med på at avviket var så lite at bussjåførene fikk tillegget på kr. 4,50, avtalt i tarifforhandlingene i 2022. Dette betyr i praksis: kr 7,50 + kr. 1,00 + kr. 4,50 = kr. 13,00.

Alle summer er regnet ut for 37,5 timers uke


HISTORIE

Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) var et fagforbund som ble opprettet 2. april 1896 og nedlagt 31. mai 2019. NTF var Norges største fagforbund innen logistikk og transport. Hovedområdene for forbundet var sjåfører og verksted-/vedlikeholdspersonale i busselskap, lager-/terminalarbeidere og sjåfører innen spedisjons- og grossistnæringen, avisbud i avisbedrifter, drosjesjåfører, ansatte i miljøbedrifter (renovasjon og gjenvinning), godssjåfører (lang- og nærtransport av gods) og losse- og lastearbeiderne i havnene.

Forbundet hadde over 20 000 medlemmer fordelt på 16 fagforeninger over hele landet.

Forbundets hovedadministrasjon som lå i Oslo, bestod av ni tillitsvalgte og ni ansatte. NTF ble tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge i 1907. Forbundet var medlem av Den Internasjonale Transportarbeiderføderasjonen. siste forbundsleder var Lars Morten Johnsen.

8. mai 2019 vedtok ett ekstraordinært landsmøte at NTF ble nedlagt og slo seg sammen med Fellesforbundet.

Østfold Transportarbeiderforening (ØTF) ble grunnlagt 7.mai 1999 som en sammenslåing av by-foreningene i Østfold. Dette ble gjort for at det skulle bli en sterk forening med en 100% frikjøpt foreningsleder i Østfold. Foreningen har siden organisert de fleste transportarbeiderne i Østfold, uten de som er ansatt på Havn. Disse har vært organisert i Forening 100 Havn.

Siden det 8.mai 2019 ble vedtatt at NTF skulle gå inn i Fellesforbundet, så måtte alle de gamle transportarbeiderforeningene bytte navn og nummer. Noen fikk beholde sitt gamle nummer.

1.januar 2020 opphørte Østfold å eksistere og vi ble til Viken. En sammenslåing av Akershus, Buskerud og Østfold.

ØTF var ikke bland de som kunne beholde gammelt nummer og fylket vårt ble borte, så da byttet vi enkelt og greit navn til FELLESFORBUNDET AVDELING 22 VIKEN. Vi er fortsatt lokalisert i Astrids Gate 34 i Sarpsborg med inngang fra Sverres Gate.


 Kontaktinformasjon:

 Fellesforbundet avd.22 Viken
 Astrids Gate 34
 1706 SARPSBORG
 Telefon: +47 400 06 891
 E-post: fellesforbundet@avd22.no

 Åpningstid:
 mandag - torsdag: 10:00-14:00
 Ring og avtal før besøk.

 Vi kan nås på telefon i tidsrommet
 08:00-15:00 mandag til fredag.  Leder:
  Monica Johansen
  Telefon: +47 922 73 123
  E-post: monica.johansen@avd22.no

  Nestleder:
  Erlend Larsen
  Telefon: +47 928 26 869
  E-post: erlend.larsen@avd22.no© Fellesforbundet Avdeling 22 Viken