avd22Norsk (Norwegian)   |   English (Engelsk)

GRUNNET SMITTEFARE ER KONTORET UBETJENT. VI VIL VÆRE TILGJENGELIGE PÅ E-POST OG TELEFON.

Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) var et fagforbund som ble opprettet 2. april 1896 og nedlagt 31. mai 2019. NTF var Norges største fagforbund innen logistikk og transport. Hovedområdene for forbundet var sjåfører og verksted-/vedlikeholdspersonale i busselskap, lager-/terminalarbeidere og sjåfører innen spedisjons- og grossistnæringen, avisbud i avisbedrifter, drosjesjåfører, ansatte i miljøbedrifter (renovasjon og gjenvinning), godssjåfører (lang- og nærtransport av gods) og losse- og lastearbeiderne i havnene.

Forbundet hadde over 20 000 medlemmer fordelt på 16 fagforeninger over hele landet.

Forbundets hovedadministrasjon som lå i Oslo, bestod av ni tillitsvalgte og ni ansatte. NTF ble tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge i 1907. Forbundet var medlem av Den Internasjonale Transportarbeiderføderasjonen. siste forbundsleder var Lars Morten Johnsen.

8. mai 2019 vedtok ett ekstraordinært landsmøte at NTF ble nedlagt og slo seg sammen med Fellesforbundet.

Østfold Transportarbeiderforening (ØTF) ble grunnlagt 7.mai 1999 som en sammenslåing av by-foreningene i Østfold. Dette ble gjort for at det skulle bli en sterk forening med en 100% frikjøpt foreningsleder i Østfold. Foreningen har siden organisert de fleste transportarbeiderne i Østfold, uten de som er ansatt på Havn. Disse har vært organisert i Forening 100 Havn.

Siden det 8.mai 2019 ble vedtatt at NTF skulle gå inn i Fellesforbundet, så måtte alle de gamle transportarbeiderforeningene bytte navn og nummer. Noen fikk beholde sitt gamle nummer.

1.januar 2020 opphørte Østfold å eksistere og vi ble til Viken. En sammenslåing av Akershus, Buskerud og Østfold.

ØTF var ikke bland de som kunne beholde gammelt nummer og fylket vårt ble borte, så da byttet vi enkelt og greit navn til FELLESFORBUNDET AVDELING 22 VIKEN. Vi er fortsatt lokalisert i Astrids Gate 34 i Sarpsborg med inngang fra Sverres Gate.


 Kontaktinformasjon:

 Fellesforbundet avd.22 Viken
 Astrids Gate 34
 1706 SARPSBORG
 Telefon: +47 400 06 891
 E-post: fellesforbundet@avd22.no


 Åpningstid:
 mandag - torsdag: 10:00-14:00

 Vi kan nås på telefon i tidsrommet
 08:00-15:00 mandag til fredag.  Leder:
  Monica Johansen
  Telefon: +47 922 73 123
  E-post: monica.johansen@avd22.no

  Nestleder:
  Erlend Larsen
  Telefon: +47 928 26 869
  E-post: erlend.larsen@avd22.no